Album 6 - Thánh vịnh đáp ca
Chúa Nhật Năm C
Nghe toàn bộ Album
Các Album khác
Trang chủ
Ngày gia hạn: 20/12/2035 tại P.A Việt Nam
Lượt truy cập: 1005669
"Hãy giữ nguyên bản các sáng tác của tôi, để 200 năm sau cho hậu thế phán xét"